ტექსტის რედაქტირება #2

     ქარ­თუ­ლი სა­ე­რო სა­მო­სის მრა­ვალსა­ხე­ო­ბას გა­ნა­პი­რო­ბებს გე­ოგ­რა­ფი­ულ კლი­მა­ტუ­რი, ტო­მობ­რივ-ეთ­ნი­კუ­რი და სო­ცი­ა­ლურ-წო­დებ­რი­ვი სხვა­ო­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა ამ მრა­ვალ­ ფე­როვ­ნე­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი სა­ერ­თო ნიშ­ნის (მა­სა­ლა, თარ­გი, სი­ლუ­ე­ტი, სქე­სობ­რივ-ასა­კობ­რი­ვი ფაქ­ტო­რი, ფერ­თა შე­ხა­მე­ბა, ჩაც­მი­სა და ტა­რე­ბის წე­სი) პოვ­ნა რა­შიც ზო­გა­დად აისა­ხა ქარ­თუ­ლი ხა­სი­ა­თი.
    ზო­გა­გად სა­მო­სი მრა­ვალ ას­პექ­ტ­ში შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­ხი­ლოთ, რათა სა­მო­სის ტა­რე­ბა, მი­სი შექ­მ­ნა და წარ­მო­შო­ბა უკავ­შირ­დე­ბა არამხო­ლოდ ადა­მი­ა­ნის სო­ცი­ა­ლურ ყო­ფას არა­მედ გე­ოგ­რა­ფი­ულ გა­რე­მოს, კლი­მა­ტურ პი­რო­ბებს, აგ­რეთ­ვე მის საქ­მი­ა­ნო­ბას - რას აკე­თებს? რო­გორ შრო­მობს? რა ტე­რი­ტო­რი­ა­ზეა? სად ცხოვ­რობს? სო­ცი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა უკ­ვე ცო­ტა გვი­ან ხდე­ბა აქ­ტიური. ბერ­ძე­ნი ის­ტო­რი­კო­სე­ბის მი­ერ იქნა მიჩ­ნე­უ­ლი,და ამას ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლიც ადას­ტუ­რებს, რომ მთი­სა და ბა­რის სა­მო­სი ხე­თებ­თან და მი­დი­ე­ლებ­თა­ნა­ცაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, მა­გა­ლი­თად, ხევ­სუ­რუ­ლი სა­მო­სი ძა­ლი­ან გავს უძ­ვე­ლე­ს ხე­თე­ბის შე­სა­მო­სელს.
მე-XIX საუკუნეში ძალიან სა­უ­კე­თე­სო ნაბ­დის წარ­მო­ე­ბით გან­თ­ქ­მუ­ლი იყო ჩრდი­ლო­ეთ კავ­კა­სია, ყა­ბარ­დო-ჩერ­ქე­ზე­თი, და­ღეს­ტა­ნი და ოსე­თი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიიმე­რე­თი, სა­მეგ­რე­ლო, სვა­ნე­თი და დუ­შე­თი.

(16 ქულა) პასუხები იხილეთ რედაქტირება #2( პასუხები)

სიახლის ავტორია: Ia Pirtskhalava

მსგავსი სიახლეები

კომენტარის დამატება

მადლობელი ვიქნებით თუ თქვენს აზრს დააფიქსირებთ.

reload, if the code cannot be seen

კომენტარები 0